COBISS не е софтуер,
COBISS е система
Споделена каталогизация

Статистически данни 31. 12. 2015


Спестява време и пари!


Подпомагане на управлението на изследователската дейност

Постигане на по-високо качество на изследователската дейност чрез системата COBISS

Новини

15. 03. 2017

Всички библиотеки в системата COBISS.BH вече използват софтуера COBISS3/Заемане

16. 02. 2017

Първото инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.BG е извършено в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

01. 02. 2017

Издаден е бр. 2, год. 21 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)

COBISS.Net - Подкрепа за знанието и междукултурния диалог