Архива на новости

2017

15. 03. 2017 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.BH ја користат програмската поддршка COBISS3/Зајмување

16. 02. 2017 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.BG во Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий, София

01. 02. 2017 г.

Излегување на 2. број од 21. годиште на списанието Организација знања (ОЗ)

2016

29. 12. 2016 г.

Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 24-милионитиот запис

03. 11. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.BH ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

23. 09. 2016 г.

800. библиотека во мрежата COBISS.Net

14. 09. 2016 г.

Во COBIB.SR креиран 3-милионитиот запис

01. 07. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.SI ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

01. 07. 2016 г.

Излегување на 1. број од 21. годиште на списанието Организација знања (ОЗ)

17. 06. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.CG ја користат програмската поддршка COBISS3/Зајмување

16. 02. 2016 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Каталогизација во COBISS.BH во следните библиотеки: Национална и унив. библиотека БиХ, Сарајево, Машински факултет у Сарајеву, Медицински факултет у Сарајеву и Градска библиотека Кључ

05. 02. 2016 г.

Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 23-милионитиот запис

22. 01. 2016 г.

Излегување на 2. број од 20. годиште на списанието Организација знања (ОЗ) и објавени веб-страниците на англиски јазик

18. 01. 2016 г.

Преод на каталогизација со нормативна контрола во COBISS.BG

06. 01. 2016 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.CG ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

2015

13. 11. 2015 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.SR ја користат програмската поддршка COBISS3/Каталогизација

23. 07. 2015 г.

Објавена е видеоснимка за тоа како во зградата на Владата на Република Албанија, во рамки на владиниот Центар за отворен дијалог (ЦОД), изникна нова библиотека (во каталогизацијата на библиотечната граѓа учествуваа и инструкторки од ИЗУМ)

23. 07. 2015 г.

Во заемните бази на податоци COBISS.Net беше креиран 10-милионитиот запис

07. 07. 2015 г.

Излегување на 1. број од 20. годиште на списанието Организација знања (ОЗ)

11. 05. 2015 г.

Прва инсталација на онлајн програмската поддршка COBISS3/Зајмување во библиобус (Кантонална и универзитетска библиотека, Бихаќ) во системот COBISS.Net

24. 04. 2015 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Каталогизација во COBISS.CG во Националната библиотека на Црна Гора 'Ѓурѓе Црнојевиќ', Цетиње

13. 04. 2015 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.RS во Народната и универзитетска библиотека на РС, Бања Лука

12. 04. 2015 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.BH за водење на податоците за фондот ја користат програмската поддршка COBISS3/Фонд

31. 03. 2015 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.CG, во библиотеката Факултет политичких наука, Подгорица

26. 03. 2015 г.

Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 22-милионитиот запис

27. 02. 2015 г.

Излегување на 2. број од 19. годиште на списанието Организација знања (ОЗ)

03. 02. 2015 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.BH, во библиотеката Кантонална и универз. библиотека, Бихаć

2014

10. 11. 2014 г.

Нови интернет страници и објавување на 1. број од 19. годиште на списанието Организација знања (ОЗ) во обновен веб облик (известување)

21. 09. 2014 г.

Системот COBISS.CG е исто така на локацијата на ИЗУМ. На членките во мрежата COBISS.Net ИЗУМ им нуди хостинг (гостување) на локацијата на ИЗУМ. Веќе гостуваат: COBISS.BG, COBISS.RS и COBISS.AL.

03. 09. 2014 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Каталогизација во COBISS.SR во следните библиотеки: Универзитетска библиотека 'С. Марковић', Београд и Филозофски факултет, Нови Сад

25. 08. 2014 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.SR во следните библиотеки: Библиотека 'Радоје Домановић', Сурдулица, Градска библиотека Вршац, Библиотека 'Вук Караџић', Ковин и Народна библиотека 'Др Милован Спасић', Рековац

21. 06. 2014 г.

Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 21-милионитиот запис

12. 06. 2014 г.

Сите библиотеки во системот COBISS.SR за водење на податоците за фондот ја користат програмската поддршка COBISS3/Фонд

14. 03. 2014 г.

Во сите локални бази на податоци во мрежата COBISS.Net се внесени над 30 милиони единици граѓа

16. 01. 2014 г.

Објавена е статистиката за размена на библиографските записи во мрежата COBISS.Net.

15. 01. 2014 г.

Воспоставена е веб-страницата COBISS.AL

06. 01. 2014 г.

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3/Зајмување во COBISS.MK, во библиотеката на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје

01. 01. 2014 г.

Воспоставен е автономен библиотечно-информациски систем на Република Српска во Босна и Херцеговина – COBISS.RS

2013

12. 12. 2013

Сите библиотеки во системот COBISS.MK за водење на податоците за фондот ја користат програмската поддршка COBISS3/Фонд

29. 11. 2013

Измени во редакцијата на списанието Организација знања и во издавањето на годиштето 18 (известување)

28. 11. 2013

Сите библиотеки во системот COBISS.CG за водење на податоците за фондот ја користат програмската поддршка COBISS3/Фонд

13. 11. 2013

Во COBIB.BG е креиран 900.000 запис

14. 10. 2013

Во локалните бази на податоци COBISS.Net креиран е 20-милионитиот запис

28. 06. 2013

Во заемните бази на податоци COBISS.Net креиран e 9-милионитиот запис

16. 04. 2013

На дваесеттата конференција "Денови на словенечката информатика" (Порторож, 16 - 17 април 2013 г.), словенечкото друштво ИНФОРМАТИКА му додели посебно признание на ИЗУМ за успесите во развојот на библиотечната информатика. Претседателот на друштвото, господинот Нико Шламбергер, во образложението го подвлече исклучителниот придонес на ИЗУМ за развојот на словенечката информатика и искажа многу пофални зборови за значењето на главните сервиси – COBISS и SICRISS ¬– за словенечките потенцијали. Признанието (единствено за правни лица) со кое ИЗУМ се вклучува во врвните словенечки организации, во името на ИЗУМ ја прими неговиот директор, господинот Давор Шоштариќ.

2012

10. 12. 2012

700. библиотека во мрежата COBISS.Net (Knjižnica Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana, Slovenija)

06. 12. 2012

На конференцијата "Електронски извори за Албанија денес и утре" беше промовиран COBISS.AL како библиографски систем за евалуација на резултатите од истражувачката дејност во Албанија (презентација)

30. 11. 2012

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3 во COBISS.MK; Народна банка на Република Македонија, Скопје, премина на водење на податоците за фондот со програмската поддршка COBISS3/Фонд

19. 10. 2012

Во системот COBISS.BG е инсталирана иницијално креираната нормативна база на податоци за лични имиња CONOR.BG

10. 10. 2012

Во системот COBISS.SR е инсталирана иницијално креираната нормативна база на податоци за лични имиња CONOR.SR

10. 05. 2012

OCLC презентација во Приштина

09. 05. 2012

OCLC презентација во Тирана
02. 02. 2012

4.000.000. запис е креиран во COBISS.SI

2011

23. 12. 2011

500.000. запис е креиран во COBIB.MK

12. 12. 2011

Програмската поддршка COBISS/OPAC V6.0 е инсталирана на бугарски јазик

20. 11. 2011

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3 во COBISS.BH: Национална и унив. библиотека на БиХ, Сараево, премина на водење на податоците за фондот со програмската поддршка COBISS3/Фонд

06. 11. 2011

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3 во COBISS.CG: Универзитетската библиотека од Подгорица, премина на водење на податоците за фондот со програмската поддршка COBISS3/Фонд

23. 10. 2011

Прва инсталација на програмската поддршка COBISS3 во COBISS.SR: Универзитетската библиотека "Светозар Марковиќ", Белград, премина на водење на податоците за фондот со програмската поддршка COBISS3/Фонд

20. 10. 2011

Програмата на конференцијата COBISS 2011 е објавена на веб- страницата на конференцијата

10. 10. 2011

Во COBISS.Net е инсталирана нова верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.0

21. 04. 2011

Во заемните бази на податоци COBISS.Net креиран e 8-милионитиот запис

14. 02. 2011

Во Бугарија се поставени домашните страници на COBISS.BG (на бугарски и на англиски јазик) и на COBISS/OPAC (на англиски јазик, а на бугарски јазик е се уште во подготовка)

2010

02.-03. 12. 2010.
20. 11. 2010

Доделување дипломи на 43 студенти на регионалните постдипломски студии по библиотекарство на Универзитетот во Задар (втор болоњски степен)

16.-18. 11. 2010

Обука за VIRTUA за 9 соработници од националните центри за ISSN на Бугарија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Словенија и Србија

15. 11. 2010

Прва - Основачка Конференција LFSA во Народната библиотека на Србија

13. 10. 2010

Инсталацијата COBISS3 е во продукциска околина во Бугарија (првиот запис)

30. 09. 2010

Две библиотекарки од Албанија и Косово се дојдени на едногодишно оспособување во ИЗУМ

07.-10. 06. 2010

Обука на 12 стручни работници од националните COBISS-центри за имплементација на апликациите COBISS3

27. 05. 2010

Презентација "Integrated Management of Union Catalogues and Researchers' Bibliographies within COBISS.Net", Journées ABES, Montpellier, 26–27.05.2010

25. 05. 2010

300.000. запис е креиран во COBIB.BH

10.-14. 05. 2010

2009

05. 11. 2009

600. библиотека во мрежата COBISS.Net.

01. 10. 2009

На регионалните вонредни постдипломски студии по библиотекарство на Универзитетот во Љубљана се запишаа 37 студенти (17 од Албанија, 4 од БиХ, 4 од Црна Гора, 4 од Македонија, 6 од Србија и 2 од Косово)

04. 06. 2009
09. 05. 2009

Креиран е 2.000.000. запис во COBIB.SR

13. 03. 2009

100. библиотека во COBISS.SR

06. 03. 2009 (08. 04. 2009)

Објавен е конкурс (Пдф , Хтмл) за избор на кандидати за регионални вонредни постипломски студии по библиотекарство

2008

23. 12. 2008

Креиран е 400.000. запис во COBIB.MK

10. 09. 2008

Вкупно шест милиони библиографски записи им се достапни на корисниците во заемните бази на податоци.

01. 07. 2008, Цетиње

Обновените простории на црногорскиот национален центар COBISS на Цетиње ги отворија: Бранислав Миќуновиќ, министер за култура, спорт и медиуми на Црна Гора, Мојца Куцлер Долинар, министер за високо образование, наука и технологија на Словенија и Хаакон Бланкенборг, амбасадор на Кралството Норвешка.

03. 06. 2008, Марибор

9. Mеѓународна конференција за информациските системи за истражувачка дејност "Get the Good CRIS Going: Ensuring Quality of Service for the User in the ERA", Марибор, 5-7 јуни 2008 година (www.cris2008.org).

09. 05. 2008, Приштина

На предавањата и на вежбите во рамки на студиите за библиотекарство според програмата на Универзитетот во Задар учествуваа 50 студенти од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Македонија и Словенија.