Архив на новините

2017

15. 03. 2017

Всички библиотеки в системата COBISS.BH вече използват софтуера COBISS3/Заемане

16. 02. 2017

Първото инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.BG е извършено в Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

01. 02. 2017

Издаден е бр. 2, год. 21 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)

2016

29. 12. 2016

Създаден е 24 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net

03. 11. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.BH вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

23. 09. 2016

800 библиотеки в мрежата COBISS.Net

14. 09. 2016

Създаден е 3 милионният запис в COBIB.SR

01. 07. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.SI вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

01. 07. 2016

Издаден е бр. 1, год. 21 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)

17. 06. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.CG вече използват софтуера COBISS3/Заемане

16. 02. 2016

Първо инсталиране на софтуера COBISS3/Каталогизация в COBISS.BH е извършено в Национална и унив. библиотека БиХ, Сарајево, Машински факултет у Сарајеву, Медицински факултет у Сарајеву и Градска библиотека Кључ

05. 02. 2016

Създаден е 23 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net

22. 01. 2016

Издаден е бр. 2, год. 20 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието) и интернет страницата на английски език

18. 01. 2016

Преминаване към каталогизация с нормативен контрол в COBISS.BG

06. 01. 2016

Всички библиотеки в системата COBISS.CG вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

2015

13. 11. 2015

Всички библиотеки в системата COBISS.SR вече използват софтуера COBISS3/Каталогизация

23. 07. 2015

Заповядайте да видите запис как изглежда сградата на правителството на Република Албания, където към правителствения Център за откритост и диалог (COD) е създадена нова библиотека (при каталогизирането на библиотечните ресурси за сътрудничили и инструкторките на IZUM)

23. 07. 2015

Създаден е 10 милионният запис в споделената база данни COBISS.Net.

07. 07. 2015

Издаден е бр. 1, год. 20 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)

11. 05. 2015

Първо инсталиране на онлайн софтуера COBISS3/Заемане в библиобус (Кантонална и университетска библиотека, Бихач) в системата COBISS.Net

24. 04. 2015

Първо инсталиране на софтуера COBISS3/Каталогизация за COBISS.CG в Националната библиотека на Черна гора „Джурдже Църноевич”, Цетине

13. 04. 2015

Първо инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане за COBISS.RS в Народната и университетска библиотека на Република Сръбска, Баня Лука

12. 04. 2015

Всички библиотеки в системата COBISS.BH използват софтуера COBISS3/Фонд за управление на данните за фондовете си

31. 03. 2015

Първото инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.CG е извършено в Факултет политицких наука, Подгорица

26. 03. 2015

Създаден е 22 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net

27. 02. 2015

Издаден е бр. 2, год. 19 на списанието Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието)

03. 02. 2015

Първото инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.BH е извършено в Кантонална и универз. библиотека, Бихаć

2014

10. 11. 2014

Нова интернет страница и издание на бр. 1, год. 19 на списание Organizacija znanja (OZ) (Организация на знанието), с подобрен уеб дизайн (съобщение)

21. 09. 2014

Системата COBISS.CG също е разположена в IZUM. IZUM предлага на членовете на мрежата COBISS.Net услугата хостинг (стопанисване) на локация в IZUM. От тази възможност вече се възползваха: COBISS.BG, COBISS.RS и COBISS.AL.

03. 09. 2014

Първо инсталиране на софтуера COBISS3/Каталогизация в COBISS.SR е извършено в Университетска библиотека „Светозар Маркович” и Философския факултет в Нови Сад

25. 08. 2014

Първо инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.SR е извършено в Библиотека „Радойе Доманович”, Сурдулица, Градска библиотека Вършац, Библиотека „Вук Караджич”, Ковин и Народна библиотека „Д-р Милован Спашич”, Рековац

21. 06. 2014

Създаден е 21 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net

12. 06. 2014

Всички библиотеки в системата COBISS.SR използват софтуера COBISS3/Фонд за управление на данните за фондовете си

14. 03. 2014

Над 30 милиона единици са въведени във всичките локални бази данни на мрежата COBISSS.Net

16. 01. 2014

Публикувани са статистически данни за обмен на библиографски записи в мрежата COBISS.Net

15. 01. 2014

Създадена е интернет страница COBISS.AL.

06. 01. 2014

Първото инсталиране на софтуера COBISS3/Заемане в COBISS.MK е извършено в Института за социологически и политико правни изследвания, Скопие

01. 01. 2014

Създадена е самостоятелна библиотечно-информационна система на Република Сръбска в Босна и Херцеговинаi – COBISS.RS

2013

12. 12. 2013

Всички библиотеки в системата COBISS.MK използват софтуера COBISS3/Фонд за управление на данните за фондовете си

29. 11. 2013

Промени в редакционната колегия на списание OZ (Организация на знанието) и издаването на том 18 (съобщение)

28. 11. 2013

Всички библиотеки в системата COBISS.CG използват софтуера COBISS3/Фонд за управление на данните за фондовете си

13. 11. 2013

В системата COBIB.BG е създаден 900 000 запис

14. 10. 2013

Създаден е 20 милионният запис в локалните бази данни на COBISS.Net

28. 06. 2013

9 милионният запис е създаден в споделената база данни COBISS.Net

16. 04. 2013

На двадесетата конференция "Словенски дни на информатиката", проведена на 15-17 април 2013 г. в Порторож, Словенското дружество ИНФОРМАТИКА награди Института за информационни науки (IZUM) за успехи в развитието на информатиката в библиотеките. В речта си при награждаването председателят на дружеството г-н Нико Шламбергер изтъкна изключителния принос на IZUM за развитието на словенската информатика, както и значението на приложенията COBISS и SICRIS за словенския потенциал. Признанието (само за юридически лица), което нарежда IZUM сред най-добрите словенски организации, от името на института прие неговият директор г-н Давор Шоштарич.

2012

10. 12. 2012

700 библиотеки в мрежата COBISS.Net; последно включенa библиотека Knjižnica Slovenskega planinskega muzeja, Mojstrana, Slovenija (Библиотека словенския алпийски музей)

06. 12. 2012

На конференцията "Електронни ресурси за Албания днес и утре" COBISS.AL беше представена като библиографска система за оценка на резултатите от научноизследователската дейност в Албания (презентация)

30. 11. 2012

Първото инсталиране на софтуера COBISS3 в COBISS.MK: Народната банка на Република Македония в Скопие, започна с използване програмния продукт COBISS3/Фонд – управление на данните за фонда

19. 10. 2012

В системата COBISS.BG е инсталирана първоначално създадената база данни за контролни записи на личните имена CONOR.BG

10. 10. 2012

В системата COBISS.SR е инсталирана първоначално създадената база данни за контролни записи на личните имена CONOR.SR

10. 05. 2012

Представяне на OCLC в Прищина

09. 05. 2012
02. 02. 2012

Създаден е 4 милионният запис в COBB.SI

2011

23. 12. 2011

Създаден е 500 хилядният запис в COBIB.MK

12. 12. 2011

Софтуерът COBISS/OPAC V6.0 е инсталиран на български език BG

20. 11. 2011

Първото инсталиране на софтуера COBISS3 в COBISS.BH: Национална и университетска библиотека на Босна и Херцеговина, Сараево, започна с използване програмния продукт COBISS3/Фонд – управление на данните за фонда

06. 11. 2011

Първото инсталиране на софтуера COBISS3 в COBISS.CG: Университетска библиотека, Подгорица, започна с използване програмния продукт COBISS3/Фонд – управление на данните за фонда

23. 10. 2011

Първото инсталиране на софтуера COBISS3 в COBISS.SR: Университетска библиотека "Светозар Маркович", Белград, започна с използване програмния продукт COBISS3/Фонд – управление на данните за фонда

20. 10. 2011

Програмата на конференцията COBISS 2011 е публикувана на сайта на конференцията

10. 10. 2011

Новата версия на софтуера COBISS/OPAC V6.0 е инсталирана в COBISS.Net

21. 04. 2011

8 милионният запис е създаден в споделената база данни COBISS.Net

14. 02. 2011

Началната страница на COBISS.BG (на български и английски език) и COBISS/OPAC (на англиийски език, българската версия е в процес на разработка) са инсталирани в България

2010

02.-03. 12. 2010.
20. 11. 2010

Връчени са дипломи на 43 възпитаници от Университета в Задар, участвали в регионалната образователна програма за следдипломна квалификация по библиотекознание (втори Болонски цикъл)

16.-18. 11. 2010

Обучение VIRTUA на 9 служители от националните ISSN центрове на България, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Македония, Словения и Сърбия

15. 11. 2010

Първа учредителна конференция на LFSA в Народната библиотека на Сърбия

13. 10. 2010

COBISS3 е инсталиран в реална среда в България (първи запис)

30. 09. 2010

Двама библиотекари от Албания и Косово пристигнаха в IZUM за едногодишен курс на обучение

07.-10. 06. 2010

Обучение на 12 специалисти от националните центрове COBISS за внедряване на приложението COBISS3

27. 05. 2010

Презентация "Интегрирано управление на сводните каталози и библиографиите на изследователи в COBISS.Net", Journées ABES, Монпелие, 26–27.05.2010

25. 05. 2010

Създаден е 300 хилядният запис в COBIB.BH

10.-14. 05. 2010

2009

05. 11. 2009

600 библиотеки са присъединени към COBISS.Net

01. 10. 2009

37 студента (17 от Албания, 4 от Босна и Херцеговина, 4 от Черна гора, 4 от Македония, 6 от Сърбия и 2 от Косово) са приети за магистърската програма по Библиотекознание в университета в Любляна

04. 06. 2009
09. 05. 2009

Създаден е 2 милионният запис в COBIB.SR

13. 03. 2009

100 библиотеки в COBISS.SR

06. 03. 2009 (08. 04. 2009)

Публикувана е Покана за кандидатстване (PDF, Html) и подбор на студенти за почасово обучение по магистърската програма по Библиотекознание на регионално ниво

2008

23. 12. 2008

Създаден е 400 хилядният запис в COBIB.MK

10. 09. 2008

Шест милиона библиографски записи от споделената база данни са достъпни за потребителите

01. 07. 2008, Цетине

Наскоро обновените помещения на Националния център COBISS в Цетине,Черна гора, бяха открити от Бранислав Мучинович, Министър на културата, спорта и медиите на Черна гора, Мойца Куцлер Долинар, Министър на висшето образование, науката и технологиите на Словения и Хаакон Бланкенборг, посланик на Кралство Норвегия.

03. 06. 2008, Марибор

9та Международна конференция на CRIS на тема: „Добър старт на CRIS:Осигуряване на добро качество на услугата за потребителите на ERA”, Марибор, 5 – 7 юни, 2008 (www.cris2008.org).

09. 05. 2008, Прищина

Петдесет студенти от Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Македония и Словения присъстваха на лекции и практически занятия като част от обучението по библиотечни науки по програмата на университета в Задар